Cây xanh » Cây Bonsai

Cây sanh BS1023

Kích thước cành hoành: rộng nhất 130 cm Cao thân cây: 85cm Đường kính gốc: 35cm, 2 tay hoành, 01 ngọn  

Cây lộc vừng BS9373

Cách tạo thế – Đường kính đế cây : ( Phần gốc tiếp giáp với mặt đất trong chậu ) = 1,2 – Chiều cao thân cây : = 2,5 mét – Chiều cao cả cây : = 3,0 mét – Đường kính cả tán := 2,5 mét

Cây lộc vừng BS8432

Cách tạo thế – Đường kính đế cây : ( Phần gốc tiếp giáp với mặt đất trong chậu ) = 2,5 mét – Chiều cao thân cây : = 1,2 mét – Chiều cao cả cây : = 1,5 mét – Đường kính cả tán : = 3 mét

Cây lộc vừng BS8374

Cách tạo thế – Đường kính đế cây : ( Phần gốc tiếp giáp với mặt đất trong chậu ) = 1,2 mét – Chiều cao thân cây : = 2 mét – Chiều cao cả cây : = 2,3 mét – Đường kính cả tán : = 2,5 mét

Copyright © 2021 Cây xanh - Cây cảnh - Hoa cảnh - Sân vườn
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi chưa cung cấp dịch vụ trên website này.
Phát triển bởi Thiết kế website đẹp